فروش پد زیر بغل
تخفیف ترازو

جدیدترین شعرهای عاشقانه و احساسی خیلــی سخت است با بغـــــــض بنویسی با خنــــــده بخوانند هرچقدر هم گرگ باشی عاقبت به تیر خزان گرفتار خواهی شد

شعر عاشقانه شبان عاشق اثر سلمان هراتی

من همان شبان عاشقم
سینه چاک و ساکت و غریب
بی‌تکلف و رها
در خراب دشتهای دور

در پی تو می‌دوم
ساده و صبور
یک سبد ستاره چیده‌ام برای تو
یک سبد ستاره
کوزه ای پرآب
دسته‌ای گل از نگاه آفتاب

یک عبا برای شانه‌های مهربان تو
در شبان سرد
چاروقی برای گامهای پرتوان تو
در هجوم درد

من همان بلال الکنم
در تلفط تو ناتوان
آه از عتاب!

سلمان هراتی

خزان عشق!! شعر از رهی معیری شد خزان گلشن آشنایی باز هم آتش به جان زد جدایی عمر من این گل طی شد بهر تو ور تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی با تو وفا كردم تا به